Ontdek Kobudo in Gorinchem

Onze traditionele wapentraining

Kobudo verwijst naar de training met wapens zoals Sai, Nunchaku, Bo en Tonfa. Ko betekent oud en Budo kan vertaald worden als krijgskunst. Kobudo verwijst daarom naar de oude krijgskunsten waar het gebruik van wapens centraal stond. 

Shorin Ryu Kobudo Kenshinkaikan

Het Kobudo dat wij beoefenen is Okinawan Shorin-Ryu Kobudo Kenshin-kaikan. Kobudo wordt aangeboden op woensdag en zaterdag. AJ sensei heeft zijn toestemming om les te mogen geven in Kenshinkaikan Kobudo van Kancho Yokoyama zelf mogen ontvangen.

AJ sensei is Chief Instructor van Kenshinkai Kobudo Europe.

v.l.n.r. May, Yokoyama, Sakagami & AJ Sensei

Op onderstaande foto's hanteert AJ sensei de Bo, Sai en Tonfa  

Foto: Kancho Yokoyama, directeur van Kenshin-kaikan tijdens "3e Karate Masters Course, 2015"  

De connectie tussen Karate & Kobudo

Het lijkt door de verschillende namen alsof Karate en Kobudo totaal verschillende dingen zijn, maar het tegendeel is waar. Verwarring ontstaat ook omdat Karate vaak wordt vertaald als lege (kara) hand (te). Het concept “lege hand” wordt meestal uitgelegd als “zonder wapens”, waardoor het lijkt alsof Kobudo het tegenovergestelde is van Karate.

AJ sensei demonstreert verschillende houdingen en slagen met Nunchaku 

Je zou ook kunnen zeggen, dat Karate verwijst naar het feit dat je met een lege hand alles kunt pakken wat je wil. Stel je maar eens voor dat je de hele dag wanten aan hebt of een flesje water vasthoudt, dat bemoeilijkt dagelijkse taken gigantisch. “Kara Te” verwijst daarom onder andere naar de functionaliteit van je handen en vingers. Er is dus een keuze om niets te pakken, of iets. Dit is waar Kobudo in het spel komt. Van oudsher is Kobudo een integraal onderdeel van de training. 

Karate en Kobudo, die beide op dezelfde principes uit de natuur zijn gebaseerd, zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wapentraining is zonder twijfel een verrijking op reguliere Karate training, mits correct getraind, en wordt daarom als zodanig in onze Dojo beoefend.

AJ en Roeland sensei demonstreren een Bo Kumite (partnervorm).