AJ sensei

Hoofdinstructeur van Wadokai Gorinchem

Onze drijvende kracht

A.J. van Dijk, geboren op 11 juni 1984 te Gorinchem, startte september 1998 met Karate. Na 7 jaar training en studie startte hij in 2005 zijn eigen Dojo op verzoek en onder supervisie van N. Ishikawa Sensei.

Onder begeleiding van Ishikawa, Nukina, Sakagami, May en Yokoyama sensei, ontwikkelde hij zich verder tot het zowel bestuurlijk als technisch hoofd van Wadokai Nederland en bekleedt hij sinds 2012 de positie van General Secretary bij FEW Federation European Wadokai. In 2014 werd hij gevraagd om de functie van Director en Technical Advisor van Wadokai België op zich te nemen. AJ Sensei is verder regelmatig in het buitenland te vinden om lessen te volgen dan wel te verzorgen.

Naast zijn activiteiten binnen Karate is AJ Sensei tweevoudig gediplomeerd docent. Hij is in het bezit van een PABO diploma (basisonderwijs) en een Tweedegraads diploma (middelbaar onderwijs) en werkt momenteel full-time in het VMBO. AJ Sensei heeft inmiddels de nodige boeken geschreven op zowel Karate als Onderwijskundig gebied, heeft DVDs uitbracht en is op dit moment bezig met verschillende nieuwe projecten.

Zijn professionele onderwijskundige achtergrond in combinatie met zijn training en studie onder Japans toezicht, hebben hem gevormd tot de persoon die hij nu is.

Publicaties van AJ sensei

AJ sensei heeft inmiddels de nodige publicaties op zijn naam staan, waarvan het gros Engelstalig is. Zo heeft hij naar 3 jaar werk "Wado no Michi" op de markt kunnen brengen, een 512 pagina dik A4 boek, dat fungeert als encyclopedie van Wado Karate. Voor de lerarenopleiding die hij verzorgt voor Wadokai Nederland schreef hij "Lesgeven, zo doe je dat!". Naast deze en onderstaande producties is hij ook actief met het schrijven van E-books, blogs en artikelen die Wado liefhebbers wereldwijd assisteren in hun training. Als je echt geïnteresseerd bent in de inhoud van deze en meer publicaties, kijk dan op WadokaiOnline.com of vraag om een inkijk exemplaar in de Dojo.