Examen voor de volgende band

Om progressie te meten en ter stimulatie zijn er bandexamens. Wadokai Gorinchem neemt zelf examens af voor junioren t/m blauwe band (4e Kyu). Junioren vanaf bruine band (3e Kyu) en senioren (vanaf 8e Kyu) kunnen examen doen bij Wadokai Nederland. Klik hier om alles te weten te komen over dat programma. Junioren kunnen twee keer per jaar examen doen in de Dojo voor de volgende band en worden hiervoor door ons uitgenodigd.

Het volgende examen in Gorinchem vindt plaats op vrijdag 1 juli 2016.

Kosten van het examen bedragen €15,- en dienen gepast contant te worden betaald. Zoals je gewend bent bij andere evenementen regelt Dion sensei de aanmelding bij de deur. Tijden kun je vinden in de agenda van Wadokai Gorinchem.

Hoe ziet het examen eruit?

Een examen bestaat uit het demonstreren van een aantal oefeningen. De syllabus en exameneisen kun je hier downloaden:

De kinderen trainen de examen eisen in de les tijdens de periode "examentraining". In deze periode ligt de nadruk op het inoefenen en automatiseren van de exameneisen. We besteden ook veel aandacht aan de structuur van het examen, denk aan de volgorde van de te demonstreren oefeningen en ieders plaats in de zaal. Je kunt dit vergelijken met een generale repetitie waarbij geoefend wordt op de locatie waar het optreden gaat plaatsvinden. Door de omvang van het examen wordt het oefenen van de verschillende onderdelen over meerdere lessen verspreid. 

Het proefexamen

Een week voor het examen vindt er een proefexamen plaats. Tijdens het proefexamen kunnen de kinderen bepaalde onderdelen aftekenen. Verder krijgen ze te horen of ze daadwerkelijk deel mogen nemen aan het examen. Ook al is een kind opgegeven voor het examen, dan nog kan het zijn dat hij of zij niet aan het examen kan deelnemen, omdat examinatoren op basis van het proefexamen inschatten dat de geconstateerde achterstand niet in een week te corrigeren is.  

Als je slaagt voor het proefexamen betekent dit, dat examinatoren denken dat je tijdens het officiële examen kunt slagen met de geleverde prestatie, of dat ze inschatten dat de laatste week training voldoende is om de week erop klaar te zijn voor het examen. 

Hoe kan ik mijn kind helpen met een goede voorbereiding?

Om goed voorbereid te zijn op een examen zijn goed meedoen in de les én thuis oefenen noodzakelijk om een examen met goed gevolg af te leggen. 

Je kunt thuis helpen door tenminste op de hoogte te zijn van de inhoud van het examen. Je kunt eenvoudig controleren of jouw kind kennis heeft van de stof door te vragen om de oefening te demonstreren. Als je meer inzicht wil in wat je kind moet kennen en kunnen, adviseren wij om de DVD aan te schaffen waarin alle oefeningen worden uitgelegd (verkrijgbaar vanaf september 2016).

Als lid ontvang je een e-mail met voorlopige niet openbare links naar video's van de exameneisen. Als je de mail niet ontvangen hebt, graag even contact opnemen.

Heeft mijn kind kans van slagen?

Wij kunnen geen uitspraken doen over kansen van slagen, om eventuele teleurstellingen te voorkomen. Overigens, kinderen slagen altijd voor het witgele band examen in verband met stimulans. In principe is het zo dat leerlingen die regelmatig naar de les komen en zich extra inzetten tijdens de examentrainingen het examen met goed gevolg afsluiten. Sommige kinderen hebben extra training thuis nodig, andere kinderen hebben aan de reguliere lessen wellicht genoeg. De beste leerling kan zijn slechtste dag hebben en zakken, het blijft een examen.

Houdt er verder rekening mee dat een examen een momentopname is en een meting van progressie sinds het vorige examen. Iemand die twee keer per week traint heeft meer kans dan iemand die een keer per week komt trainen.

Afspraken die gelden tijdens het examen

Zoals je weet is kijken bij het examen van de kinderen toegestaan, wel vragen wij om je begrip betreft een aantal zaken. De kinderen zijn altijd erg zenuwachtig, daarom willen wij optimale toetscondities voor ze creëren. We starten altijd met een inloop en een voorbereiding in de Dojo zonder de ouders (die wachten in de kleedkamer). De examinatoren krijgen de kans om de gang van zaken nog even door te nemen, wat de kinderen meer rust geeft. Als alles en iedereen er klaar voor is worden ouders en belangstellenden uitgenodigd om binnen te komen. 

Tijdens het examen hebben wij je medewerking ook nodig om het examen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor het gemak hebben wij een aantal afspraken voor je opgesomd:

  • Het is stil in de Dojo;
  • Telefoon op stil;
  • (Jonge) kinderen in het gareel houden. In geval van herhaaldelijk huilen, rennen of herrie maken kunnen wij je verzoeken om de dojo te verlaten;
  • Foto en video is toegestaan mits dit het examen niet verstoord;
  • Eten en drinken is niet toegestaan;
  • Alleen deelnemers mogen de mat betreden;
  • Er mag door kijkers niet worden gecoacht of geroepen;
  • Als je kind om welke reden dan ook gaat huilen of jouw aandacht zoekt, word je verzocht afstand te houden.

Na het examen

De uitslag wordt altijd gebaseerd op de kennis van vastgestelde eisen en de kwaliteit van de uitvoering en is onherroepelijk. Wij houden tot op zekere hoogte rekening met normaal functioneren in de les, leeftijd en mogelijke andere factoren die invloed hebben op de prestatie.

Als je kind geslaagd is ontvangt hij of zij een diploma en een band. Afhankelijk van de levering en moment van inschrijving gebeurt dit direct na het examen of in een volgende les. De uitslag wordt hoe dan ook direct bekend gemaakt.

Als je kind gezakt is, is dit natuurlijk een teleurstelling. Wij vragen je begrip voor de uitslag en verzoeken je dan ook om niet te vragen om opheldering. De punten waarop je kind is gezakt, worden mogelijk gecommuniceerd in een les na het examen op een geschikt moment. 

Omdat de beoordeling individueel is heeft het geen zin om de prestatie van je kind te vergelijken met die van andere kinderen. Mocht je kind zakken, laat hem of haar dan niet de handdoek in de ring gooien, maar het resultaat gebruiken om harder en serieuzer te trainen en het volgende examen met een succeservaring af te sluiten!